KRS 0000084062

Rada Fundacji

Rada Fundacji stanowi organ kontrolny wobec Zarządu. Winna – wedle Statutu – zbierać się przynajmniej raz w roku. Do jej najważniejszych zadań należą: zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium, oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji. Aktualnie w skład Rady Fundacji wchodzą następujące osoby:

Aleksander Lwow 1. Kol. Aleksander Lwow – przewodniczący Rady, wspina się od 1970 roku. Wspinał się zarówno w Tatrach, Alpach, Norwegii, Pamirze i Hindukuszu Afgańskim. Czterokrotnie był na Kaukazie.  W 1974 i 1975 r. był mistrzem Polski we wspinaczce na czas oraz uczestniczył w międzynarodowych zawodach wspinaczkowych w ZSRR, Czechosłowacji, Bułgarii i na Węgrzech. W 1979 r. został uczestnikiem wyprawy Andrzeja Zawady, która w sezonie 1979/80 zdobyła po raz pierwszy w zimie najwyższy szczyt świata Mount Everest (8848 m). Uczestniczył w wielu ekspedycjach himalajskich, biorąc udział w zdobywaniu szczytów: K2 8611 m, Dhaulagiri 8167 m, Yalung Kang 8505 m, Broad Peak 8047 m i Everest . Zdobył cztery ośmiotysięczniki: Manaslu 8163 m, Lhotse 8516 m , Cho Oyu i Gasherbrum II. Wśród gór niższych ma na koncie, pierwsze polskie i jak dotąd najszybsze w historii wejście na Pumori 7165 m.  Łącznie 22 razy wchodził na szczyty przekraczające 6000 m w Hindukuszu, Pamirze, Himalajach, Karakorum, Andach i Tien Shan. Za wyczyny alpinistyczne dwukrotnie honorowany złotymi medalami „Za wybitne osiągnięcia sportowe” – za zimowy Everest ‘1979/80 i za wytyczenie (razem z Krzysztofem Wielickim) nowej drogi na wsch. ścianie Manaslu w 1984 r.
2. Kol. Kacper Gradoń, dr hab. nauk prawnych jest dyrektorem Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego i profesorem wizytującym w University College London i University of Colorado Boulder. Jest autorem prac naukowych dotyczących m.in. zabójstw wielokrotnych oraz terroryzmu i radykalizacji. W ostatnich latach zajmuje się problematyką tzw. „przestępstw przyszłości”, czyli przewidywaniem nowych trendów w przestępczości w związku z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych. Jego najnowsze prace poświęcone są przede wszystkim wojnie informacyjnej i problemom dezinformacji. Wspina się rekreacyjnie od 1997 roku, jeździ na nartach, eksploruje ciekawe zakątki świata (do kompletu odwiedzonych kontynentów brakuje mu już tylko Antarktydy) i uprawia biegi długodystansowe. Członek Klubu Wysokogórskiego Warszawa, inicjator akcji społecznej „Śmigło dla Tatr”. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kacper-gradon-7785123/
Andrzej Paczkowski 3. Kol. Andrzej Paczkowski. Historyk, specjalista historii najnowszej, profesor w Collegium Civitas i Instytucie Studiów Politycznych PAN, członek rady IPN, uczestnik opozycji demokratycznej i nielegalnych struktur „Solidarności”. Debiut wspinaczkowy w 1956 r., wspinał się w Tatrach, Alpach, Dolomitach, na Kaukazie, w Pamirze i Ałtaju Mongolskim. Współautor wielu książek i albumów górskich, artykułów w czasopismach („Taternik”, „Wierchy”). W latach 1974-1995 prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Górska „ksywka” Owca (rzadziej Owieczka).
Andrzej Piekarczyk 4. Kol. Andrzej Piekarczyk. Długoletni pracownik naukowy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (farmakolog). Taternik, alpinista i podróżnik. W Tatrach przeszedł szereg trudnych dróg i w 1967 uczestniczył w przejściu grani Tatr Wysokich. Kierował obozami klubowymi w Masywie Mont Blanc i Norwegii (w rejonach Jotunheimen i Tolltindene). W latach 1984 i 1986 był kierownikiem lub uczestnikiem wypraw eksploracyjnych w góry Alaski, gdzie brał udział m. in. w pierwszych wejściach na bezimienne szczyty w Górach Wrangla (masyw Twaharpies), Thomson Ridge i Granit Ridge. Wspinał się też w Kaukazie, Tienszanie, Górach Fańskich, górach Kamczatki, na Kilimandżaro i w Wysokim Atlasie w Afryce oraz w Norwegii za Kołem Polarnym.
Jest autorem licznych prac naukowych z dziedziny farmakologii oraz artykułów o tematyce alpinistycznej w czasopismach górskich i krajoznawczych (Taternik, Góry, Poznaj Świat i internetowy Głos Seniora). Autor książki p.t. „Wędrowanie po Wachanie” (2017) . Był członkiem lub przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Alpinizmu, w wielu kadencjach.
5. Kol. Zbigniew Skierski. Członek KW Warszawa od 1970 roku. W latach 1973-1979 należał do UKA (Uniwersytecki Klub Alpinistyczny) pełniąc funkcje członka zarządu oraz v-prezesa. Od kilkunastu lat we władzach KW Warszawa będąc członkiem zarządu a od kilku lat v-prezesem tego Klubu. Wspinał się w m.in.;w Himalajach Garhwalu / nowa droga na Arjunie 1983/ i na Makalu; w Alpach / m.in. filar Freneya Mt. Blanc -3 polskie przejście 1980/;w Kaukazie /m.in. nowa droga na Szeldę centr. 1984/; w Rile. W Tatrach jest autorem wielu ciekawych przejść i powtórzeń.
6. Kol. Andrzej Zbigniew Sobolewski. Andrzej Sobolewski – od ponad pół wieku związany z górami, instruktor senior PZA. Uczestnik  1szego przejścia zimowego grani Tatr w 1959 roku oraz  kilkudziesieciu  wypraw w Kaukaz, Pamir, Ałtaj, Himalaje,  Andy i góry Alaski dokonując wielu pierwszych bądź drugich wejść m. in. na Pik Korżeniewskoj, Pik Lenina, Pik Kommunizma.
Prze  kilkadziesiąt  lat aktywnie uczestniczył w  przedsięwzięciach organizacyjnych  i działalności szkoleniowej PZA, KW i PKG będąc m.in. przez wiele lat Skarbnikiem PZA i szefem Komisji Tatrzańskiej PZA. Członek honorowy tych organizacji. Obecnie przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PZA.
7. Kol. Krzysztof Wielicki. Jeden z najwybitniejszych himalaistów świata. Zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników.

 

 

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan