KRS 0000084062

Rada Fundacji

Rada Fundacji stanowi organ kontrolny wobec Zarządu. Winna – wedle Statutu – zbierać się przynajmniej raz w roku. Do jej najważniejszych zadań należą: zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium, oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji. Aktualnie w skład Rady Fundacji wchodzą następujące osoby:

Andrzej Piekarczyk 1. dr Andrzej Piekarczyk – Przewodniczący Rady.

Długoletni pracownik naukowy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (farmakolog). Taternik, alpinista i podróżnik. W Tatrach przeszedł szereg trudnych dróg i w 1967 uczestniczył w przejściu grani Tatr Wysokich. Kierował obozami klubowymi w Masywie Mont Blanc i Norwegii (w rejonach Jotunheimen i Tolltindene). W latach 1984 i 1986 był kierownikiem lub uczestnikiem wypraw eksploracyjnych w góry Alaski, gdzie brał udział m. in. w pierwszych wejściach na bezimienne szczyty w Górach Wrangla (masyw Twaharpies), Thomson Ridge i Granit Ridge. Wspinał się też w Kaukazie, Tienszanie, Górach Fańskich, górach Kamczatki, na Kilimandżaro i w Wysokim Atlasie w Afryce oraz w Norwegii za Kołem Polarnym.
Jest autorem licznych prac naukowych z dziedziny farmakologii oraz artykułów o tematyce alpinistycznej w czasopismach górskich i krajoznawczych (Taternik, Góry, Poznaj Świat i internetowy Głos Seniora). Autor książki p.t. „Wędrowanie po Wachanie” (2017) . Był członkiem lub przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Alpinizmu, w wielu kadencjach.

2. Aleksander Lwow

3. dr Kacper Gradoń. Jeden z inicjatorów i nieformalny szef Akcji Społecznej Śmigło dla Tatr. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, kryminolog. Sporządza dokumentację Fundacji dla urzędów państwowych. W obecnej kadencji członek Sądu Koleżeńskiego PZA.

Andrzej Paczkowski 4. Prof. Andrzej Paczkowski.

Historyk, specjalista historii najnowszej, profesor w Collegium Civitas i Instytucie Studiów Politycznych PAN, członek rady IPN, uczestnik opozycji demokratycznej i nielegalnych struktur „Solidarności”. Debiut wspinaczkowy w 1956 r., wspinał się w Tatrach, Alpach, Dolomitach, na Kaukazie, w Pamirze i Ałtaju Mongolskim. Współautor wielu książek i albumów górskich, artykułów w czasopismach („Taternik”, „Wierchy”). W latach 1974-1995 prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Górska „ksywka” Owca (rzadziej Owieczka).

5. Zbigniew Stefan SKIERSKI „Siekiera”

Członek KW Warszawa od 1970 roku. W latach 1973-1979 należał do UKA (Uniwersytecki Klub Alpinistyczny) pełniąc funkcje członka zarządu oraz v-prezesa. Od kilkunastu lat we władzach KW Warszawa będąc członkiem zarządu a od kilku lat v-prezesem tego Klubu. Wspinał się w m.in.;w Himalajach Garhwalu / nowa droga na Arjunie 1983/ i na Makalu;w Alpach / m.in. filar Freneya Mt. Blanc -3 polskie przejście 1980/;w Kaukazie /m.in. nowa droga na Szeldę centr. 1984/; w Rile. W Tatrach jest autorem wielu ciekawych przejść i powtórzeń.

6. Andrzej Sobolewski

Andrzej Sobolewski – od ponad pół wieku związany z górami, instruktor senior PZA. Uczestnik  1szego przejścia zimowego grani Tatr w 1959 roku oraz  kilkudziesieciu  wypraw w Kaukaz, Pamir, Ałtaj, Himalaje,  Andy i góry Alaski dokonując wielu pierwszych bądź drugich wejść m. in. na Pik Korżeniewskoj, Pik Lenina, Pik Kommunizma.
Prze  kilkadziesiąt  lat aktywnie uczestniczył w  przedsięwzięciach organizacyjnych  i działalności szkoleniowej PZA, KW i PKG będąc m.in. przez wiele lat Skarbnikiem PZA i szefem Komisji Tatrzańskiej PZA.
Członek honorowy tych organizacji. Obecnie przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PZA.

7. Krzysztof Wielicki. Jeden z najwybitniejszych himalaistów świata. Zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników.

8. Marek Kaliciński

9. Piotr Xięski

Bezpieczny Kazbek Fundusz im. Andrzeja Zawady Komu pomagamy
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan