KRS 0000084062 Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2016

Rada Fundacji

Rada Fundacji stanowi organ kontrolny wobec Zarządu. Winna – wedle Statutu – zbierać się przynajmniej raz w roku. Do jej najważniejszych zadań należą: zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium, oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji. Aktualnie w skład Rady Fundacji wchodzą następujące osoby:

Andrzej Piekarczyk 1. dr Andrzej Piekarczyk – Przewodniczący Rady.

Długoletni pracownik naukowy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (farmakolog). Taternik, alpinista i podróżnik. W Tatrach przeszedł szereg trudnych dróg i w 1967 uczestniczył w przejściu grani Tatr Wysokich. Kierował obozami klubowymi w Masywie Mont Blanc i Norwegii (w rejonach Jotunheimen i Tolltindene). W latach 1984 i 1986 był kierownikiem lub uczestnikiem wypraw eksploracyjnych w góry Alaski, gdzie brał udział m. in. w pierwszych wejściach na bezimienne szczyty w Górach Wrangla (masyw Twaharpies), Thomson Ridge i Granit Ridge. Wspinał się też w Kaukazie, Tienszanie, Górach Fańskich, górach Kamczatki, na Kilimandżaro i w Wysokim Atlasie w Afryce oraz w Norwegii za Kołem Polarnym.
Jest autorem licznych prac naukowych z dziedziny farmakologii oraz artykułów o tematyce alpinistycznej w czasopismach górskich i krajoznawczych (Taternik, Góry, Poznaj Świat i internetowy Głos Seniora). Autor książki p.t. „Wędrowanie po Wachanie” (2017) . Był członkiem lub przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Alpinizmu, w wielu kadencjach.

2. Aleksander Lwow

3. dr Kacper Gradoń. Jeden z inicjatorów i nieformalny szef Akcji Społecznej Śmigło dla Tatr. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, kryminolog. Sporządza dokumentację Fundacji dla urzędów państwowych. W obecnej kadencji członek Sądu Koleżeńskiego PZA.

Andrzej Paczkowski 4. Prof. Andrzej Paczkowski.

Historyk, specjalista historii najnowszej, profesor w Collegium Civitas i Instytucie Studiów Politycznych PAN, członek rady IPN, uczestnik opozycji demokratycznej i nielegalnych struktur „Solidarności”. Debiut wspinaczkowy w 1956 r., wspinał się w Tatrach, Alpach, Dolomitach, na Kaukazie, w Pamirze i Ałtaju Mongolskim. Współautor wielu książek i albumów górskich, artykułów w czasopismach („Taternik”, „Wierchy”). W latach 1974-1995 prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Górska „ksywka” Owca (rzadziej Owieczka).

5. Zbigniew Stefan SKIERSKI „Siekiera”

Członek KW Warszawa od 1970 roku. W latach 1973-1979 należał do UKA (Uniwersytecki Klub Alpinistyczny) pełniąc funkcje członka zarządu oraz v-prezesa. Od kilkunastu lat we władzach KW Warszawa będąc członkiem zarządu a od kilku lat v-prezesem tego Klubu. Wspinał się w m.in.;w Himalajach Garhwalu / nowa droga na Arjunie 1983/ i na Makalu;w Alpach / m.in. filar Freneya Mt. Blanc -3 polskie przejście 1980/;w Kaukazie /m.in. nowa droga na Szeldę centr. 1984/; w Rile. W Tatrach jest autorem wielu ciekawych przejść i powtórzeń.

6. Andrzej Sobolewski

Andrzej Sobolewski – od ponad pół wieku związany z górami, instruktor senior PZA. Uczestnik  1szego przejścia zimowego grani Tatr w 1959 roku oraz  kilkudziesieciu  wypraw w Kaukaz, Pamir, Ałtaj, Himalaje,  Andy i góry Alaski dokonując wielu pierwszych bądź drugich wejść m. in. na Pik Korżeniewskoj, Pik Lenina, Pik Kommunizma.
Prze  kilkadziesiąt  lat aktywnie uczestniczył w  przedsięwzięciach organizacyjnych  i działalności szkoleniowej PZA, KW i PKG będąc m.in. przez wiele lat Skarbnikiem PZA i szefem Komisji Tatrzańskiej PZA.
Członek honorowy tych organizacji. Obecnie przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PZA.

7. Krzysztof Wielicki. Jeden z najwybitniejszych himalaistów świata. Zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników.

8. Marek Kaliciński

9. Piotr Xięski

Bezpieczny Kazbek Fundusz im. Andrzeja Zawady Komu pomagamy Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan