KRS 0000084062

Sprawozdanie roczne 2022

17.05.2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Wolności www.niw.gov.pl w linku OPP.

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan