KRS 0000084062

Sprawozdanie roczne 2021

29.10.2022

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
za rok 2021.


Sprawozdanie finansowe 2021
Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów za 2021 rok
Podsumowanie działalności Fundacji w 2021 roku

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan