KRS 0000084062

Fundusz Zawady – granty przyznane! Wspieramy SZCZYTne cele

31.03.2015

Zarząd Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki rozpatrzył w dniu 27 marca 2015 wnioski, które napłynęły do Funduszu im. Andrzeja Zawady. „Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne i merytoryczne – cieszy przede wszystkim wysoki poziom sportowy zgłaszanych projektów” – mówi Jerzy Natkański Dyrektor Fundacji.

Zarząd Fundacji Kukuczki zdecydował się dofinansować wszystkie aplikacje w stopniu odzwierciedlającym ich poziom sportowy.

Najwyżej oceniono projekt zdobycia dziewiczego, południowego filaru Annapurny IV zespołu Gołąb-Tomaszewski-Król. Realizacja tego planu byłaby osiągnięciem światowej rangi.

Również wysoko zarząd ocenił projekt wyprawy do Kirgizji – klasyczne przejście pn-zach ściany Piku 4810 lub zachodniej Asana. Wreszcie eksploracyjna wyprawa do doliny Lachit w rejonie Tagas w Karakorum może przynieść owoce w postaci nie tylko pierwszych wejść, ale również ciekawych sportowo dróg i rozpoznania rejonu dla przyszłych wypraw.

Wsparcia udzielono również projektowi pokonania wielkiej grani Cassina na Denali oraz wyjazdowi w Kaukaz mającemu na celu dokonanie pierwszych polskich przejść dróg w stopniu powyżej 5B.

„Wszystkim beneficjentom naszych grantów życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych celów” – dodał Jerzy Natkański.

Fundusz im. Andrzeja Zawady powstał w celu wspierania wybitnych projektów alpinistycznych w górach wysokich, planowanych przez młodych wspinaczy. hwww.fundacjakukuczki.pl/fundusz-im-andrzeja-zawady/

Zarząd Fundacji Wspierania Alpinizmu
im. Jerzego Kukuczki

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan