KRS 0000084062

Fundacja Kukuczki od niemal 30 lat aktywnie promuje i wspiera – tak organizacyjnie, jak też finansowo – działalność wspinaczkową i eksploracyjną Polaków w górach całego świata. Kluczowym projektem, którego jesteśmy współautorem to Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera PZA.

Fundacja jest zaangażowania w pomoc organizacyjną i finansową dla programu PHZ obejmującą dofinansowania wypraw unifikacyjnych i przygotowawczych, obozów i szkoleń. Fundacja odpowiadała też za obsługę medialną wyprawy zimowej na K2 2017/2018 w części dotyczącej obsługi profilu FB PHZ i www.polskihimalaizmzimowy.com będących w administracji Fundacji. Stworzenie i wypromowanie hasła akcji ” #K2 dla Polaków ” jest też dziełem Fundacji.

1%

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. J. Kukuczki jest organizacją pożytku publicznego (OPP), a tym samym nie prowadzi działalności komercyjnej. Stąd głównym źródłem finansowania prowadzonych przez nas projektów i akcji pomocowych są darowizny oraz wpłaty z tytułu 1% podatku. Sprawdź, jak łatwo możesz nam pomóc!

RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ DUŻO WIĘCEJ!

WESPRZYJ FUNDACJĘ KUKUCZKI, PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU NA:

1%

Co robimy i kogo wspieramy?

Fundacja Kukuczki od niemal 30 lat aktywnie promuje i wspiera – tak organizacyjnie, jak też finansowo – działalność wspinaczkową i eksploracyjną Polaków w górach całego świata.

Ze środków pozyskiwanych m.in. na cele statutowe, Fundacja Kukuczki finansuje również projekty zgłoszone do „Funduszu Wyprawowego /dawniej Fundusz im.A.Zawady/”. W tym przypadku wsparcie trafia do wspinaczy, planujących sportowe wyprawy alpinistyczne w góry wysokie. Tylko na ten cel przeznaczamy rocznie ok. 100 tys. zł!

Dzięki środkom pozyskanym z wpłat 1% podatku wspieramym.in.: projekt „Tatry bez młotka”; inicjatywę „Nasze Skały”, mającą na celu zachowanie dostępu do rejonów wspinaczkowych. Pomagamy również klubom wysokogórskim i stowarzyszeniom wspinaczkowym, przekazując jednocześnie środki na Izbę Pamięci J. Kukuczki w Istebnej czy Bazę Tatrzańską Polskiego Związku Alpinizmu.

Angażując się w duże akcje, nie zapominamy jednak o tych, dla których góry – często nieodwzajemniona miłość i tragiczna w skutkach pasja – napisały smutną historię życia. Wpłaty z tytułu 1% podatku zasilają bowiem Fundacyjny Fundusz Pomocowy im. Krzysztofa Berbeki, w ramach którego niesiemy pomoc osobom poszkodowanym i rodzinom tych, którzy w górach pozostali już na zawsze. Beneficjentami tej puli środków są m.in.: Dariusz Glinka, Paweł Kulinicz, Artur „Guma” Pierzchniak, Sławomir Szyszka którym wypadki czy ciężkie choroby uniemożliwiają nie tylko powrót w ukochane góry, ale również godne życie.

Wsparciem finansowym objęliśmy również m.in.: rodzinę Tomasza Mackiewicza, który zginął zimą 2018 roku na stokach Nanga Parbat, rodzinę Łukasza Chrzanowskiego, który zginął w górach latem 2016; synów Maćka Berbeki, który zginął podczas zimowego zdobycia Broad Peak w 2013 czy Paulinę Kozub z córeczką Natalką, które w 2011 roku pozostawił – na skutek śmiertelnego wypadku w Alpach – Wojtek Kozub. Nasze wsparcia trafiło również do Sylwii Bukowickiej, wychowującej córeczkę Bartosza Tomaszewskiego, który zginął w 2010 roku w rejonie Mont Blanc oraz do Olgi Morawskiej z dziećmi, wdowie po tragicznie zmarłym w 2009 roku Piotrze Morawskim.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU na Fundację Kukuczki?

KRS 0000084062

KRS 0000084062 + nazwa celu szczegółowego

WPŁATY DEDYKOWANE

Jeżeli zdecydowałeś się na wsparcie jednego z poniższych celów, wpiszjego nazwę wodpowiedniej rubryce:PIT28 – poz. 133, PIT36 – poz. 309, PIT36L – poz. 109, PIT37 – poz. 128, PIT38 – poz. 62

AKCJE / PROJEKTY SPECJALNE

Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera

Fundusz Wyprawowy – dawniej im. Andrzeja Zawady

Fundusz Pomocowy im. Krzysztofa Berbeki

Nasze Skały IŚW

Pamięć o Taternikach – Pro Memoria

 

KLUBY, INSTYTUCJE, STOWARZYSZENIA

Bezpieczny Kazbek

Fundacja Speleologia Polska

Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego WKTJ

Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego SKTJ

Speleoklub Warszawski

Bełchatowski Klub Wysokogórski

Klub Wysokogórski Warszawa

KW Warszawa – sekcja Agama

Szczeciński Klub Wysokogórski

Klub Wysokogórski Lublin

Klub Wysokogórski Częstochowa

Klub Wysokogórski Trójmiasto

 

LUDZIE

Maciej Bedrejczuk

Dzieci Łukasza Chrzanowskiego

Dariusz Glinka

Paweł Kulinicz

Jurek Łabęcki

Dzieci Tomasza Mackiewicza

Bartek Michalak

Artur Pierzchniak

Sławomir Szyszka

Andrzej Wilczkowski

WAŻNE!

Wszystkie wpłaty na cele szczegółowe – pozyskane przez Fundację Kukuczki w ramach 1% podatku – przekazane zostaną tylko i wyłącznie konkretnym beneficjentom, wskazanym przez podatnika w zeznaniu za 2020 rok.

 

Informacje dodatkowe

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego w 2004 roku i tym samym jest upoważniona do otrzymywania 1% podatku na rzecz celów statutowych, jak też dedykowanych akcji i projektów specjalnych. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronach www.pozytek.ngo.pl; www.pozytek.gov.pl; https://opp.mpips.gov.pl/.

Do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Kukuczki uprawnieni są:

Sprawozdania finansowe, bilanse oraz dokumenty Fundacji / REGON, NIP, statut, wpisy do KRS / dostępne są na stronie głównej Fundacji, w zakładce Dokumenty oraz w serwisie www.pozytek.gov.pl i na stronie Krajowego Rejestru Sądowego.

***

Fundację można również wesprzeć w formie darowizn:

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
04-549 Warszawa ul. Korkowa 167 (KRS 0000084062)

Bank Millennium
04 1160 2202 0000 0000 5515 5611

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym lub bezpośrednio przez system płatności internetowych „PayU” i „PayPal”.

W tym celu należy kliknąć na zakładkę darowizny.

Informacje do wpłat z zagranicy na konto Fundacji:

BIC/SWIFT CODE: BIGBPLPWXXX
IBAN: PL 04 1160 2202 0000 0000 5515 5611

adres banku:

Bank Millennium S.A.
Stanisława Żaryna 2A , 02-593 Warszawa

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan