KRS 0000084062 Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2016

Rada Fundacji

Rada Fundacji stanowi organ kontrolny wobec Zarządu. Winna - wedle Statutu - zbierać się przynajmniej raz w roku. Do jej najważniejszych zadań należą: zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium, oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji. Aktualnie w skład Rady Fundacji wchodzą następujące osoby:

1. Janusz Majer - Przewodniczący Rady. Były wieloletni prezes Klubu Wysokogórskiego w Katowicach i wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu. Kierownik kilkunastu ekspedycji w Himalaje i Karakorum. Zdobywca Broad Peak, wspinając się na K 2 drogą "Magic Line" osiągnął wysokość 8200 m npm.

2. Ryszard Dmoch. Wieloletni współpracownik organizacyjny Polskiego Związku Alpinizmu i wypraw Andrzeja Zawady, uczestnik wielu z nich.

3. dr Kacper Gradoń. Jeden z inicjatorów i nieformalny szef Akcji Społecznej Śmigło dla Tatr. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, kryminolog. Sporządza dokumentację Fundacji dla urzędów państwowych. W obecnej kadencji członek Sądu Koleżeńskiego PZA.

Andrzej Paczkowski

4. Prof. Andrzej Paczkowski.

Historyk, specjalista historii najnowszej, profesor w Collegium Civitas i Instytucie Studiów Politycznych PAN, członek rady IPN, uczestnik opozycji demokratycznej i nielegalnych struktur „Solidarności”. Debiut wspinaczkowy w 1956 r., wspinał się w Tatrach, Alpach, Dolomitach, na Kaukazie, w Pamirze i Ałtaju Mongolskim. Współautor wielu książek i albumów górskich, artykułów w czasopismach ("Taternik", "Wierchy"). W latach 1974-1995 prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Górska "ksywka" Owca (rzadziej Owieczka).

5. Zbigniew Stefan SKIERSKI "Siekiera"

Członek KW Warszawa od 1970 roku. W latach 1973-1979 należał do UKA (Uniwersytecki Klub Alpinistyczny) pełniąc funkcje członka zarządu oraz v-prezesa. Od kilkunastu lat we władzach KW Warszawa będąc członkiem zarządu a od kilku lat v-prezesem tego Klubu. Wspinał się w m.in.;w Himalajach Garhwalu / nowa droga na Arjunie 1983/ i na Makalu;w Alpach / m.in. filar Freneya Mt. Blanc -3 polskie przejście 1980/;w Kaukazie /m.in. nowa droga na Szeldę centr. 1984/; w Rile. W Tatrach jest autorem wielu ciekawych przejść i powtórzeń.

6. Andrzej Sobolewski

Andrzej Sobolewski - od ponad pół wieku związany z górami, instruktor senior PZA. Uczestnik  1szego przejścia zimowego grani Tatr w 1959 roku oraz  kilkudziesieciu  wypraw w Kaukaz, Pamir, Ałtaj, Himalaje,  Andy i góry Alaski dokonując wielu pierwszych bądź drugich wejść m. in. na Pik Korżeniewskoj, Pik Lenina, Pik Kommunizma.
Prze  kilkadziesiąt  lat aktywnie uczestniczył w  przedsięwzięciach organizacyjnych  i działalności szkoleniowej PZA, KW i PKG będąc m.in. przez wiele lat Skarbnikiem PZA i szefem Komisji Tatrzańskiej PZA.
Członek honorowy tych organizacji. Obecnie przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PZA.

7. Krzysztof Wielicki. Jeden z najwybitniejszych himalaistów świata. Zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników.

8. Marek Wierzbowski

Andrzej Paczkowski

9. Piotr Głowacki

"Faraon " viceprezes KW Katowice, wspina się zarówno w skałkach jak i w górach . Aktualnie realizuje autorski projekt “Korona Ziemi z rozrusznikiem” (rozrusznik serca ma od 1995r). Jego pasjami są ponadto podróże, żeglarstwo i fotografia. Wielotetni prezes a obecnie viceprezes Stowarzyszenia “Chałupa Chemików” prowadzącego schronisko turystyczne w Beskidzie Żywieckim. Członek Rady Fundacji od 25 maja 2014.

Fundusz im. Andrzeja Zawady Komu pomagamy Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan