KRS 0000084062 Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2016

Rada Fundacji

Rada Fundacji stanowi organ kontrolny wobec Zarządu. Winna - wedle Statutu - zbierać się przynajmniej raz w roku. Do jej najważniejszych zadań należą: zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium, oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji. Aktualnie w skład Rady Fundacji wchodzą następujące osoby:

1. Janusz Majer - Przewodniczący Rady. Były wieloletni prezes Klubu Wysokogórskiego w Katowicach i wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu. Kierownik kilkunastu ekspedycji w Himalaje i Karakorum. Zdobywca Broad Peak, wspinając się na K 2 drogą "Magic Line" osiągnął wysokość 8200 m npm.

2. Ryszard Dmoch. Wieloletni współpracownik organizacyjny Polskiego Związku Alpinizmu i wypraw Andrzeja Zawady, uczestnik wielu z nich.

3. dr Kacper Gradoń. Jeden z inicjatorów i nieformalny szef Akcji Społecznej Śmigło dla Tatr. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, kryminolog. Sporządza dokumentację Fundacji dla urzędów państwowych. W obecnej kadencji członek Sądu Koleżeńskiego PZA.

Andrzej Paczkowski

4. Prof. Andrzej Paczkowski.

Historyk, specjalista historii najnowszej, profesor w Collegium Civitas i Instytucie Studiów Politycznych PAN, członek rady IPN, uczestnik opozycji demokratycznej i nielegalnych struktur „Solidarności”. Debiut wspinaczkowy w 1956 r., wspinał się w Tatrach, Alpach, Dolomitach, na Kaukazie, w Pamirze i Ałtaju Mongolskim. Współautor wielu książek i albumów górskich, artykułów w czasopismach ("Taternik", "Wierchy"). W latach 1974-1995 prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Górska "ksywka" Owca (rzadziej Owieczka).

5. Zbigniew Stefan SKIERSKI "Siekiera"

Członek KW Warszawa od 1970 roku. W latach 1973-1979 należał do UKA (Uniwersytecki Klub Alpinistyczny) pełniąc funkcje członka zarządu oraz v-prezesa. Od kilkunastu lat we władzach KW Warszawa będąc członkiem zarządu a od kilku lat v-prezesem tego Klubu. Wspinał się w m.in.;w Himalajach Garhwalu / nowa droga na Arjunie 1983/ i na Makalu;w Alpach / m.in. filar Freneya Mt. Blanc -3 polskie przejście 1980/;w Kaukazie /m.in. nowa droga na Szeldę centr. 1984/; w Rile. W Tatrach jest autorem wielu ciekawych przejść i powtórzeń.

6. Andrzej Sobolewski

Andrzej Sobolewski - od ponad pół wieku związany z górami, instruktor senior PZA. Uczestnik  1szego przejścia zimowego grani Tatr w 1959 roku oraz  kilkudziesieciu  wypraw w Kaukaz, Pamir, Ałtaj, Himalaje,  Andy i góry Alaski dokonując wielu pierwszych bądź drugich wejść m. in. na Pik Korżeniewskoj, Pik Lenina, Pik Kommunizma.
Prze  kilkadziesiąt  lat aktywnie uczestniczył w  przedsięwzięciach organizacyjnych  i działalności szkoleniowej PZA, KW i PKG będąc m.in. przez wiele lat Skarbnikiem PZA i szefem Komisji Tatrzańskiej PZA.
Członek honorowy tych organizacji. Obecnie przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PZA.

7. Krzysztof Wielicki. Jeden z najwybitniejszych himalaistów świata. Zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników.

8. Marek Kaliciński

9. Piotr Xięski

Fundusz im. Andrzeja Zawady Komu pomagamy Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan