KRS 0000084062 Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2016

Program „Nasze Skały”, akcja Polskie Himalaje 2018 oraz rodzina Maćka Berbeki - największymi Beneficjentami wpłat 1% podatku za 2016 rok. Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki dziękuje Darczyńcom.

Aktualności >>

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki uzyskała z akcji „1 %” podatku 259 529, 25 zł. To o 18 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Wiemy już jakie cele wskazali Darczyńcy w swoich deklaracjach podatkowych za 2016 rok.

Ponad 30 tys. zł dedykowano na akcję Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, której celem jest zachowanie dostępu do rejonów wspinaczkowych. Jej organizatorzy prowadzą czasem trudne rozmowy ze służbami ochrony przyrody i właścicielami terenów, na których mogą wspinać się miłośnicy tego sportu.

Ponad 27 tys. Darczyńcy wpłacili na akcję Polskie Himalaje 2018.

Ponad 24 tys. zł. dedykowano rodzinie Maćka Berbeki. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zginęli podczas zejścia z BroadPeaka 5 marca 2013 r. Wraz z Adamem Bieleckim i Arturem Małkiem dokonali pierwszego zimowego wejścia na ten ośmiotysięcznik.

Najwięcej środków (ponad 78 tys. zł) wpłynęło na cele statutowe Fundacji, do których należy m. in. promocja i wsparcie tak organizacyjnie, jak i finansowo – działalności wspinaczkowej i eksploracyjnej Polaków w górach całego świata. Wśród kluczowych projektów jest „Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera”, w ramach którego Polacy walczą o wejście na jedyny, niezdobyty zimą ośmiotysięcznik.

Ze środków pozyskiwanych m.in. na cele statutowe, Fundacja Kukuczki przyznaje w drodze konkursu coroczne dotacje z „Funduszu im. Andrzeja Zawady”. Wspierane są projekty wspinaczek wysokogórskich charakteryzujących się wysokimi walorami sportowymi. Granty trafiają do dobrze rokujących wspinaczy wysokogórskich.

Wpłaty z tytułu 1% podatku zasilają Fundacyjny Fundusz Pomocowy w ramach którego Fundacja niesie pomoc osobom poszkodowanym i rodzinom tych, którzy w górach pozostali już na zawsze. Beneficjentami tej puli środków są m.in.: Anna Tyszkiewicz, Dariusz Glinka, Paweł Kulinicz czy Artur Pierzchniak „Guma” oraz wielu innych pasjonatów wspinaczki, którym wypadki czy ciężkie choroby uniemożliwiają nie tylko powrót w ukochane góry, ale również godne życie.

W imieniu wszystkich obdarowanych – dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.

Oto szczegółowe wyliczenie wysokości wpłat 1 % podatku za 2016 rok na poszczególne cele:

ZESTAWIENIE ALOKACJI 1% PDOF ZA 2016 ROK
CELE kwota do przekazania
Cele statutowe Fundacji 78 010,59 zł  
1. Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały" 30 353,90 zł 27 318,51 zł
2. Akcja Polskie Himalaje 2018 27 713,20 zł 24 941,88 zł
3. Pomoc rodzinie Maćka Berbeki 24 334,80 zł 21 901,32 zł
4. Śmigło dla Tatr 18 091,21 zł 16 282,09 zł
5. Pomoc Dariuszowi Glince 10 085,00 zł 9 076,50 zł
6. Pomoc Pawłowi Kuliniczowi 8 729,00 zł 7 856,10 zł
7. Pomoc rodzinie Piotra Morawskiego 8 147,20 zł 7 332,48 zł
8. Wyprawy Rafała Froni 8 123,10 zł 7 310,79 zł
9. Pomoc Ani Tyszkiewicz 5 746,35 zł 5 746,35 zł
10. KW Warszawa 5 730,70 zł 5 157,63 zł
11. Pomoc Arturowi Pierzchniakowi 4 258,40 zł 3 832,56 zł
12. Polski Himalaizm Zimowy im.Artura Hajzera 3 856,00 zł 3 470,40 zł
13.Wyprawy Jerzego Natkańskiego 3 769,00 zł 3 392,10 zł
14. KWW-sekcja Agama 3 219,00 zł 2 897,10 zł
15. KW Trójmiasto 2 830,70 zł 2 547,63 zł
16. KW Szczecin 2 689,10 zł 2 420,19 zł
17. Fundacja Speleologia Polska 1 434,90 zł 1 291,41 zł
18. KW Lublin 1 572,20 zł 1 414,98 zł
19. Pomoc rodzinie Łukasza Chrzanowskiego 1 088,10 zł 979,29 zł
20. Wyprawy Mateusza Grobla 1 006,70 zł 906,03 zł
21. Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego SKTJ 1 002,20 zł 901,98 zł
22. Grupa Ratownictwa Jaskiniowego PZA 887,30 zł 798,57 zł
23. Poszukiwania Kasi Papież 883,70 zł 795,33 zł
24. Fundacyjny Fundusz im. Krzysztofa Berbeki 787,00 zł 708,30 zł
25. Wyprawy Mariana Grudnia 786,50 zł 707,85 zł
26. Pomoc Monice Bury 736,40 zł 662,76 zł
27. Fundusz im. Andrzeja Zawady 692,7 623,43
28. Bełchatowski Klub Wysokogórski 609,30 zł 548,37 zł
29. Wyprawy Michała Króla 410,00 zł 369,00 zł
30. Wyprawy Moniki Witkowskiej 390,10 zł 351,09 zł
31. Wlelkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego 355,30 zł 319,77 zł
32. Izba Pamięci Jerzego Kukuczki Istebna 298,70 zł 268,83 zł
33. KW Częstochowa 294,50 zł 265,05 zł
34. Wyprawy Pawła Strzeleckiego 164,80 zł 148,32 zł
35. Pomoc rodzinie Wojtka Kozuba 106,10 zł 95,49 zł
36. Speleoklub Warszawski 72,40 zł 65,16 zł
37. Akcja "Każdy ma swój Everest " szkoła Budzyń Wlkp 71,20 zł 64,08 zł
38. Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe 59,40 zł 53,46 zł
39. Speleologia 54,50 zł 49,05 zł
40. Wyprawy Kingi Baranowskiej 52,60 zł 47,34 zł
41. Pomoc Sylwii Bukowickiej 25,40 zł 22,86 zł
Suma końcowa 259 529,25 zł 163 366,79 zł

Patrycja Konopka

Ostatnie zmiany: 16.10.2017 o 17:19

Bezpieczny Kazbek Fundusz im. Andrzeja Zawady Komu pomagamy Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan