KRS 0000084062 Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2016

Nowa droga na Broad Peak, dziewiczy Lunag Ri, Lachit oraz Kaukaz.Fundusz Zawady 2018 – granty przyznane!

Aktualności >>

Na wspólnym posiedzeniu Zarządu i Rady Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki 25 maja 2018 r. w Podlesicach przyznano dofinansowania w ramach Funduszu Zawady na 2018 rok - tura 1.

Z 8 złożonych wniosków: 5 uzyskało akceptację, 2 nie uzyskały, a 1 został odrzucony z powodu niespełnienia wymogów regulaminowych. Przy tej okazji, Zarząd Fundacji podkreśla, że nie może robić wyjątków od regulaminu Funduszu i prosi o nieskładanie w przyszłości wniosków z nim niezgodnych.

Podczas przyznawania środków Zarząd kierował się przede wszystkim dwoma kryteriami: wartością sportową celu oraz prawdopodobieństwem jego realizacji przez wnioskujący zespół.

Dodatkowo brano pod uwagę deklarowane alternatywne cele oraz aspekt finansowy wniosku.

Zarząd pragnie zauważyć, że niezbędny przy planowaniu wyprawy jest realizm w ocenie sukcesu, odpowiedni skład jak i plany awaryjne. W opinii Zarządu Fundacji, w przeszłości było wielkich planów, które spełzły na dużo mniej ambitne cele.

Zarząd i Rada życzą wnioskodawcom pomyślnej realizacji planów, szczególnie tych najbardziej ambitnych jak nowa droga na Broad Peak czy Lunag Ri.

Zał. nr 1 do uchwały 3 /2018 z 25.05.2016 Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im.J.Kukuczki

Ostatnie zmiany: 05.06.2018 o 15:23

Bezpieczny Kazbek Fundusz im. Andrzeja Zawady Komu pomagamy Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan