KRS 0000084062 Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2016
Sprawozdanie roczne 2016

Sprawozdanie z działalności Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego Im. Jerzego Kukuczki za rok 2016.

czytaj dalej
Sprawozdanie roczne 2015

Sprawozdanie z działalności Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego Im. Jerzego Kukuczki za rok 2015.

czytaj dalej
Sprawozdanie roczne 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego Im. Jerzego Kukuczki za rok 2014.

czytaj dalej
Sprawozdanie roczne 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego Im. Jerzego Kukuczki za rok 2013.

czytaj dalej
Sprawozdanie roczne 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego Im. Jerzego Kukuczki za rok 2012.

czytaj dalej
Sprawozdanie roczne 2011

Sprawozdanie z działalności Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego Im. Jerzego Kukuczki za rok 2011.

czytaj dalej
Sprawozdanie roczne 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego Im. Jerzego Kukuczki za rok 2010.

czytaj dalej
Sprawozdanie roczne 2009

W 2009 r. Zarząd Fundacji kontynuował podjęte już w ubiegłych latach cele i programy. Jak w każdym roku, tak i tym razem pojawiły się nowe inicjatywy. Główne kierunki i cele prac Fundacji były podawane do publicznej wiadomości poprzez anonse na stronie Fundacji, w prasie górskiej i tradycyjnie wydawane ulotki – przedsięwzięcia te były w znacznej mierze finansowane przez firmę Mount, właściciela marki HiMountain, która do niedawna była Partnerem strategicznym Fundacji.

czytaj dalej
Sprawozdanie roczne 2008

W dniu 27 marca 2009 r. odbyło się zebranie Rady i Zarządu Fundacji. Zarząd zatwierdził treść wymaganych prawem dokumentów za rok 2008 i przekazał je do oceny Radzie Fundacji. W opinii Rady, wszystkie działania Zarządu były zgodne ze statutem Fundacji, a rozliczenia są zgodne ze stanem faktycznym. Dokumentacja poza niniejszą publikacją będzie przekazana odpowiednim urzędom państwowym.

czytaj dalej
Sprawozdanie roczne 2007

W dniu 17 marca 2008 r. odbyło się zebranie Rady i Zarządu Fundacji. Zarząd zatwierdził treść wymaganych prawem dokumentów za rok 2007 i przekazał je do oceny Radzie Fundacji. W opinii Rady, wszystkie działania Zarządu były zgodne ze statutem Fundacji, a rozliczenia są zgodne ze stanem faktycznym. Dokumentacja poza niniejszą publikacją będzie przekazana odpowiednim urzędom państwowym.

czytaj dalej
Sprawozdanie za rok 2006

W dniu 28 marca 2007 r. odbyło się zebranie Rady i Zarządu Fundacji. Zarząd zatwierdził treść wymaganych prawem dokumentów za rok 2006 i przekazał je do oceny Radzie Fundacji. W opinii Rady, wszystkie działania Zarządu były zgodne ze statutem Fundacji, a rozliczenia są zgodne ze stanem faktycznym. Dokumentacja poza niniejszą publikacją będzie przekazana odpowiednim urzędom państwowym.

czytaj dalej
Sprawozdanie za rok 2005

Dnia 28 marca odbyło się w Warszawie zebranie Rady i Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, w celu zatwierdzenia (zgodnie z obowiązującym prawem) sprawozdania z działań zarządu za rok 2005. Zarząd zapoznał się z przygotowanymi dokumentami, formalnie je zatwierdził, potwierdzając zgodność wyliczeń z przyjętymi przez siebie decyzjami - i przekazał dokumenty radzie Fundacji.

czytaj dalej
Sprawozdanie za rok 2004

Rada bez zastrzeżeń przyjęła sprawozdanie zarządu i potwierdziła, że wszystkie podjęte decyzje były zgodne z celami statutowymi Fundacji, zatwierdziła także i zaakceptowala bilans rachunków za rok ubiegły. Kopie dokumentów zostały skierowane do KRS, wskazanych prawem ministerstw i innych urzędów.

czytaj dalej
Bezpieczny Kazbek Fundusz im. Andrzeja Zawady Komu pomagamy Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan